De Judo examens vinden plaats in week 42 tijdens de lessen
   voor wie zijn de judo examens?
voor de witte banden 
voor de gele banden